Hypnose er et meget gavnligt værktøj til at øge livskvaliteten hos mennesker. Det kan bruges i forhold til rigtig mange psykiske og fysiske udfordringer, hvor terapeuten arbejder dybdegående og positivt med de områder, som personen ønsker at få hjælp til at forbedre eller arbejde med.

Hypnose er et meget virkningsfuldt værktøj til at afhjælpe en lang række udfordringer, smerter og gener, men det er de færreste der ved, at hypnose også kan hjælpe på udfordringer såsom eksamensangst, vægttab og søvnløshed.

Overkom udfordringer som søvnløshed, vægttab eller eksamensangst med hypnose

Når man bruger hypnose som behandlingsform arbejder man meget dybdegående med at ændre på uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre. Derfor kan hypnose effektfuldt bruges som behandlingsredskab i forhold til både eksamensangst, vægttab og søvnløshed, da der her også kan ligge nogle psykiske barrierer, der spiller ind. Ved hypnose stiller hypnotisøren gerne nogle positive forslag, suggestioner, som underbevidstheden er meget åben overfor at tage til sig, fordi man befinder sig i en trancelignende tilstand, hvor det er nemmere at nå ind til underbevidstheden.

Det er i underbevidstheden, at uhensigtsmæssige tankemønstre ofte har rødder, hvilke kan påvirke måden du for eksempel opfatter en eksamenssituation på. For at skabe nogle andre og mere brugbare billeder af at skulle til eksamen, sove eller tabe sig, arbejder man derfor i hypnosen med at give nogle positive suggestioner, som du kan tage med dig videre ud i livet. De nye forestillinger og opfattelser af situationen kan være med til at ændre på dine handlinger, og det kan starte en god cirkel af nye handle- og tankemønstre.

Hvis du oplever problemer med udfordringer som søvnløshed, overvægt eller eksamensangst, kan hypnose være et meget effektfuldt redskab til at overkomme det. Du er altid velkommen til at kontakte Trekantens Hypnoseklinik for mere viden om hypnose som behandlingsform, spørgsmål eller tidsbestilling. Du kan ringe til mig eller sende en besked via mail. Jeg besvarer gerne dine spørgsmål, hører om din udfordring eller fortæller mere uddybende om hypnose.

Du kan læse mere om mig og de områder, jeg kan behandle med hypnose her: https://trekantenshypnoseklinik.dk/hypnose/